Feedback
Vi samler på feedback til ønsker og tilføjelser på sitet. Du er også velkommen til at skrive ris og ros samt hjælp til brug af Skoletrivsel.nu. Vi samler ofte spurgte spørgsmål på siden ”spørgsmål og svar”.
Skriv din feedback her.
Din Profil
På din profil kan du rette dine oplysninger og adgangskode. Samt se hvilke grupper du er tilmeldt og overblik over dine indlæg.
Gå til din profil her.

Programmets indhold

Psykiatrifondens program bygger på internationale erfaringer med skolebaserede interventioner til at forebygge psykiske problemer og fremme af mental sundhed hos unge. En del forskning viser, at en indsats virker bedst, hvis der anlægges en såkaldt whole school approach. En sådan tilgang inkluderer hele skolen, hvilket vil sige alle de personer, der er tæt på de unge i deres hverdag. For at opnå den fulde effekt af en skolebaseret intervention er det centralt at involvere elever, lærere og ledelse samtidig med, at der sættes fokus på skolens strukturelle rammer.

1. Opkvalificering af uddannelsesinstitutionens ansatte
Psykiatrifonden udarbejder et opkvalificeringsmateriale til uddannelsesinstitutionernes ansatte, og varetager også opgaven med at undervise de ansatte i mental sundhed og psykisk sygdom. Fokus i opkvalificeringen er sårbare unge, angst, depression og mental sundhed. Desuden vil de ansatte blive præsenteret for undervisningskonceptet til eleverne, således at de selv kan varetage undervisningen af eleverne.

2. Undervisningskoncept til undervisning af elever
Psykiatrifonden leverer et undervisningskoncept til eleverne på uddannelsesinstitutionerne. Konceptet er inddelt i tre moduler, som de ansatte på uddannelsesinstitutionen selv underviser eleverne i. De tre moduler er:

 1. Unge og mistrivsel, mental sundhed og trivselsmåling af elever
 2. Angst
 3. Depression

Undervisningen skal styrke elevernes handlekompetencer, robusthed og mestringsevne. Som led i undervisningen bliver alle elevernes trivsel målt (se pkt. 3), for at opspore mistrivsel hos eleverne. Undervisningskonceptet består af vidensoplæg og øvelser.

3. Trivselsmåling af elever
Alle elever skal have målt deres trivsel som led i undervisningen, så elever der mistrives opspores. Trivselsindekset WHO-5, som er meget enkelt at anvende, bruges til at måle mistrivsel hos eleverne. Da det er de ansatte selv på uddannelsesinstitutionen, der skal måle eleverne, udarbejder Psykiatrifonden vejledninger, der beskriver hvad trivselsmåling er, og hvordan den anvendes.

Følgende vejledninger leverer Psykiatrifonden:

 1. Introduktion til trivselsindekset WHO-5
 2. Vejledning i, hvordan trivselsindekset bruges, og hvordan man udregner resultater
 3. Vejledning i, hvordan der følges op på resultaterne og anbefalinger til, hvordan man tager den svære samtale med de elever, der mistrives.

4. Afdækning af uddannelsesinstitutionernes behov og ressourcer
Inden en beredskabsplan kan udvikles er det nødvendigt at undersøge skolernes behov og ressourcer i forhold til arbejdet med unge, der mistrives. Psykiatrifonden leverer en guide til, hvordan skolerne kan undersøge, hvad skolens behov er i forhold til at hjælpe sårbare unge med at gennemføre deres uddannelse samt en guide til, hvordan skolens ressourcer afdækkes. Formålet med afdækningen er at fremme den mentale sundhed blandt eleverne samt at forebygge angst og depression.  Psykiatrifonden leverer:

 1. Et brev til skoleledelsen samt spørgsmål, der har til formål at afdække behov og ressourcer.
 2. Et brev til lærere, vejledere og skolens øvrige ansatte samt spørgsmål, der har til formål at afdække behov og ressourcer.
 3. Et brev til eleverne samt spørgsmål, der har til formål at afdække elevernes behov og ønsker til, hvorledes skolen skal sætte fokus på mental sundhed.

5. Kortlægning af kommunernes tilbud til unge der mistrives
Psykiatrifonden leverer en guide til, hvordan kommunerne kan kortlægge de tilbud der er til unge i deres kommune. Det er kommunernes opgave at lave et katalog eller lignende til uddannelsesinstitutionerne, hvori alle tilbud er kort beskrevet. Det er også kommunernes opgave at give skolerne viden om, hvordan arbejdsgangene er i de kommunale tilbud, og skolerne skal have kendskab til sagsbehandling og relevant lovgivning. Formålet med kortlægningen er, at ansatte på uddannelsesinstitutionen formidler deres viden om kommunale (og private) tilbud til de sårbare elever, så både ansatte og elever ved, hvor de kan søge hjælp når der opstår bekymringer for mistrivsel.

6. Beredskabsplan til uddannelsesinstitutionerne
Psykiatrifonden leverer en skabelon for, hvad en beredskabsplan skal indeholde og hvordan den skal implementeres på en uddannelsesinstitution. Beredskabs­planen skal sikre, at alle ansatte ved, hvorledes de skal handle, hvis der opstår bekymring for en elevs trivsel. Beredskabsplanen tager afsæt i afdækningen af skolernes behov og ressourcer og indeholder også kommunernes kortlægning af tilbud til sårbare unge.

7. Skoletrivsel.nu
Teknologisk Institut varetager udviklingen og opsætningen af Skoletrivsel.nu. Skoletrivsel.nu et online forum til dialog og videndeling blandt unge og undervisere på skolerne. Skoletrivsel.nu er undervisningsprogrammets hjemmeside og et praktisk værktøj for den enkelte elev, underviser og skole. Skoletrivsel.nu er fælles for programmets deltagende skoler og det sted, hvor man kan hente viden, erfaring og inspiration til arbejdet med fremme af mental sundhed på tværs af de deltagende skoler.

På Skoletrivsel.nu kan man:

 • Læse mere om undervisningsprogrammet og skolernes indsatser til fremme af mental sundhed
 • Finde viden om trivsel og forebyggelse af depression og angst
 • Få tips og tricks til at tackle psykiske vanskeligheder
 • Finde links til muligheder for hjælp i og uden for skolen

Skoletrivsel.nu har en indgang for elever og for lærere:

Elever kan

 • Oprette en brugerprofil
 • Få adgang til grupperum for undervisningen. Her kan eleverne:
  • løse opgaver og uploade tekst, billeder, video
  • stille spørgsmål til hinanden og underviseren
  • dele erfaringer og synspunkter om trivsel, mistrivsel og sårbarhed som led i undervisningen
 • Tage trivselsmålingen WHO-5
 • Downloade undervisningsmateriale og øvelser
 • Få viden om trivsel, sårbarhed, depression og angst og tips og trick til bedre trivsel

Undervisere kan

 • Få indblik i de unges arbejde med programmet via tekst, lyd og billeder
 • Svare på spørgsmål fra elever
 • Få adgang til lærerforum på tværs af de deltagende skoler. Her kan underviserne:
  • Dele erfaringer om undervisningen i mental sundhed på tværs af skolerne
  • Udveksle tips og tricks til håndtering af unge med mistrivsel
  • Videreformidle succeshistorier, idéer til undervisningsforløb, øvelser, erfaringer
  • Stille spørgsmål og få svar fra eksperter i Psykiatrifonden
 • Upload af undervisningsmateriale, øvelser mm.
 • Finde vejledninger til undervisningsprogrammets delelementer