Feedback
Vi samler på feedback til ønsker og tilføjelser på sitet. Du er også velkommen til at skrive ris og ros samt hjælp til brug af Skoletrivsel.nu. Vi samler ofte spurgte spørgsmål på siden ”spørgsmål og svar”.
Skriv din feedback her.
Din Profil
På din profil kan du rette dine oplysninger og adgangskode. Samt se hvilke grupper du er tilmeldt og overblik over dine indlæg.
Gå til din profil her.

Hvordan kan man bruge Skoletrivsel.nu i undervisningen?

Skoletrivsel.nu understøtter undervisning i bedre trivsel, ved:

1. Støtte til undervisningen: Undervisningsfiler og links til mere viden og chatforaer.

2.  Dialogbaseret: Dialoggrupper med elever og lærere

3.  Projektsite: Materialer og film om emnet og om programmet som helhed.

Skoletrivsel.nu henvender sig både til elever og lærere på produktions- og erhvervsskoler. Skoletrivsel.nu er fælles for programmets deltagende skoler og det sted, hvor man kan hente viden, erfaring og inspiration til arbejdet med fremme af mental sundhed på tværs af de deltagende skoler.
NB: Skoletrivsel.nu er i opstart kun for de skoler der en del af projektet og kræver derfor en registreringskode der udleveres af lærerne på skolerne.

Nøglefunktioner på siden

1. opret klassedebatter og indlæg i arbejdsgrupperne. 2. Opret et billede i galleriet. 3. Opret et billede i Instagramgalleriet  4. Brug lærerforaet (kun for underviserne)

Skoletrivsel.nu har en indgang for elever og for lærere:

Elever kan

1. Deltag i arbejdsgrupper. 2. Brug gallerierne  3. Instagramgalleri   4. Materialeportal  5. Links - med viden og chat

Herudover kan eleverne tilgå WHO5 trivselsmålingen, den finder de i topmenuen under materialer.

Lærere kan

1. Deltag i arbejdsgrupper. 2. Brug gallerierne  3. Deltag i lærerforaet. 4. Materialeportal  5. Links - med viden og chat

Funktionerne giver lærerne mulighed for at:

 • Oprette inspirationsindlæg i grupperne og tilføje indlæg, billeder, lyd og video
 • Uploade undervisningsmateriale og øvelser
 • Finde mere viden om mental sundhed og fremme af trivsel
 • Finde vejledninger til undervisningsprogrammets delelementer
 • Markere og afmarkere indlæg ved problematisk sprogbrug og misbrug af sitet
 • Få adgang til lærerforum på tværs af de deltagende skoler. Her kan underviserne:
  • Dele erfaringer om undervisningen i mental sundhed på tværs af skolerne
  • Udveksle tips og tricks til håndtering af unge med mistrivsel
  • Videreformidle succeshistorier, idéer til undervisningsforløb, øvelser, erfaringer
  • Stille spørgsmål og få svar fra eksperter i Psykiatrifonden

​Der er forskellige roller og ansvar på Skoletrivsel.nu: Her følger en beskrivelse af roller for moderator og administrator:

Moderator skal

 • Udlevere koder til elever og undervisere og guide i oprettelse af brugerprofil
 • Støtte lærere i deres kommune med at bruge platformen
 • Uploade relevant materiale om undervisningsprogrammet og indsatsen
 • Være i dialog med skolerne brug af siden og videreformidle dårlige og gode oplevelser med siden
 • Holde øje med indlæg og markere indlæg med problematisk indhold (stødende sprogbrug)
 • Overvåge indlæg på Skoletrivsel.nu og følge op på indlæg, der kræver reaktion (misbrug af sitet eller henvisning af elever til hjælp).

Støder lærere på indlæg, der vækker bekymring kontaktes moderator. Moderator vurderer om indlæg kræver handling. Hvis det er tilfældet kontakter moderator administrator, som så sender brugerens emailadresse til Psykiatrifonden, så de kan tage direkte kontakt. Denne arbejdsgang er nødvendig for at værne om brugernes anonymitet.

Moderatorer følger dagligt med i Skoletrivsel.nu når sitet er i brug i undervisningen. I de øvrige perioder følges der op på indlæg en gang om ugen.

Administrator har ansvar for

 • Opfølgninger på indlæg sat i karantæne af moderator eller flaget af brugere på siden
 • Oprettelser og indføring af nye moderatorer
 • Løbende dialog med moderatorerne i projektkommuner
 • Vidersendelse af indlæg der har behov for ekstra opmærksomhed til Psykiatrifonden
 • Opfølgninger på brugere der overtræder retningslinier for god tone
 • Sikring af data og back-ups (i kontakt med host der står for løbende back-ups), herunder også ansvar for genoprettelse ved crash og nede tid.
 • Løbende systemopdateringer – opdatering af moduler og kerne. Fokus på sikkerhed, performance og stabil drift.
 • Løbende mindre tilpasninger af struktur og moduler, ved skiftende behov i undervisning i dialog med moderator og proceskonsulent for programmet.

Teknologisk Institut er administrator for Skoletrivsel.nu.